• تامین مالی جمعی صنایع خلاق و مسئولیت اجتماعی

    هم رویاهای خود را پیدا کنید
    و یک رویای مشترک را خلق کنید.
    مشاهده پروژه ها

زمینه مورد علاقه خود را انتخاب کنید

پروژ های مورد پسند خود را انتخاب کنید و کمک کنید تا آفریده شوند.

پروژه های ما را کاوش کنید

زمینه مورد علاقه خود را انتخاب کنید و پیشنهادات سرمایه‏ گذاری دریافت کنید.

کتاب اتاق چینی

0%
تومان
تامین مالی شده از 30,000,000 تومان
0 روز مانده تا پایان
0
پروژه موفق
0
طرح جذاب
0
پروژه ناموفق
0
کنشگر فعال

ما در هر مرحله از مفهوم تا بازار کنار شما هستیم

زمینه مورد علاقه خود را انتخاب کنید و پیشنهادات سرمایه‏ گذاری دریافت کنید.

همراه شما تا پایان یه سرمایه گذاری
خوب شفاف، حرفه ای و به روز

همراهان جوما

باور جوما، رضایت همزمان سرمایه پذیر و سرمایه گذار است.

داستان موفقیت خود را هم اکنون شروع کنید.

باور خود را در جوما خوب بیان کنید و خوب به نمایش بگذارید.
Scroll to top